A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak akik Petrény Béláné született: Nagy Gabriella búcsúztatásán részt vettek, a család fájdalmában osztoztak. |Dr Bauer Kálmán értesíti a betegeket, hogy minden pénteken 11 óráig lesz rendelés, 11 órától oltás veszi kezdetét. A maszk használata továbbra is kötelező! |Verpelét Város Önkormányzata értesíti a közép- és felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali tagozatos tanulóit, hogy az iskolakezdési támogatás kifizetése megkezdődött. Az önkormányzat házipénztárában eredeti iskolalátogatási igazolás ellenében kerül kifizetésre ügyfélfogadási napokon.

Az építészeti örökség védelme

Az  Országos Műemlékvédelmi  Hivatal  (OMVH)  műemléknyilvántartása  szerint  Verpeléten  négy olyan műemléki épület található, mely országos védettséget élvez. A műemlékek kezelésében a műemlékekre vonatkozó 1997. évi LIV.  törvény előírásait kell betartani. A  település határában bronzkori és kelta leleteket, szkíta és kelta urnákat találtak.

A műemléki védettség alatt álló épületek, objektumok:

  • R.k. barokk templom, Szabadság tér 8. 
  • Erdészeti irodaház – volt Németh kúria, Kossuth L. u. 75.
  • Középkori kovácsműhely, Kossuth L. u.
  • Nepomuki Szent János szobor, Kossuth L. u.

Helyi védelemre további három épület javasolt:

  • Volt Sztáray-kastély, amely ma iskola funkcióját tölti be,
  • Volt Bogyai- vagy Hasenfeld-kastély, amely jelenleg irodának ad helyet,
  • Kossuth L. u. 64. alatti kúria. 

Természeti örökség, táj- és természetvédelem

A Verpelét környéki táj arculatát és természeti örökségét nagymértékben meghatározza, hogy a múltban az itt élők nagy része mezőgazdaságból élt. Manapság is nagy területen folyik szőlő- és gyümölcstermesztés, illetve szántóföldi művelés. Ezért a hajdan volt természetes élővilágnak mára csak kis töredéke maradt meg. Szerencsére található még Verpelét határában néhány olyan terület, amely megőrizte a tájra jellemző változatos élővilágot. Mivel Verpelét igazgatási területén a fent említett okok miatt kevés természetes, vagy természetközeli állapotban megmaradt terület van, ezért ezekre odafigyelnek, igyekeznek megőrizni ezeket az utókor számára. Az önkormányzat középtávú céljai között szerepel, hogy a természetvédelmi szempontból értékes – természeti értékeket őrző – területeket helyi szintű védelem alá helyezze. Verpelét természeti értékeit jellegük és helyzetük alapján az alábbiak szerint rendszerezhetjük:

Helyi jelentőségű természetvédelmi terület Vár-hegy:

A Verpelétet Tarnaszentmáriával összekötő út mellett, a Tarna völgyében található a Vár-hegy. A területet elsősorban geológia értékei miatt nyilvánították védetté, 1975-ben. Nemcsak hazánkban, hanem Közép-Európában is egyedülálló geológiai képződmény, csaknem eredeti épségben megmaradt vulkáni kúp, parazita vulkán. Hasonló geológiai képződmények legközelebb az Olaszországban, Nápoly közelében vannak. A terület növényzete is nagyon figyelemreméltó. Az andeziten kialakult sekély talajréteg nem teszi lehetővé fás vegetáció kialakulását, így fajgazdag szilikát-sziklagyep és -lejtősztyeprét borítja a vulkáni kúp külső oldalát. A kráter belső oldalán a hűvös, északi oldalon kis kiterjedésű, sziklai gyöngyvessző (Spiraea media) alkot‐ta sziklai cserjés tenyészik; aljnövényzetében sok az édesgyökerű páfrány (Polypodium vulgare), mohaszintje gazdag. A Vár-hegy legnagyobb botanikai értéke a kúp nyugati, délnyugati oldalán tenyésző zárt szilikát-sziklagyep és lejtősztyeprét, melynek védett növényfajai: a leánykökörcsin (Pulsatilla grandis), a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a piros kígyószisz (Echium maculatum), a nagyezerjófű (Dictamnus albus), stb.A terület rovarfaunája is gazdag, több, országos viszonylatban is ritka lepkefaj előfordul itt.

Helyi szintű védelemre javasolt, természeti értékeket őrző területek

Azok a területek tartoznak ebbe a csoportba, melyek jelenleg nem védettek, de természeti értékekben gazdagok, őrzik a tájra jellemző természetes élővilág jellemvonásait. Ilyen a Halastó környéke, a Kígyós- és a Tarnóca-patak mentén elterülő tölgyesek, füzesek, nedves rétek és cserjésedő legelők, illetve a Kő-hegy változatos élőhelyeknek otthont adó területe. Ezek a területek az Országos Területrendezési Tervben is hasonló szerepet kaptak, hiszen az ökológiai hálózatba javasolt területek között szerepelnek.

Területtel nem rendelkező, védelemre érdemes természeti értékek

Ide tartoznak a Verpelét belterületén található idős, a település képét is meghatározó fák és fasorok, melyeket szintén az önkormányzat tervez helyi szintű védelemmel ellátni. 

Régészeti, kultúrtörténeti érték

Verpelét igazgatási területén országos jelentőségű védett természeti emlék a Verpeléti földvár, azaz motte. A 20 méter széles árok által körülvett 1,15 hektáros terület közepén emelkedik egy 30 méter átmérőjű, hét méter magas mesterséges földhalom. Ezen állhatott a kőtorony, amely létezését ma már csak meszes, habarcsos kövek jelzik.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 312
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2021 Verpelét Város

Keresés