A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetése június 19-én, szerdán délután 13:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise délelőtt 8:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetése június 20-án, csütörtökön délután 16:00 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 15:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Elérhetőség: +36 36 559 306

Verpelét Város Önkormányzata szociális és gyermekvédelmi feladatait a Polgármesteri Hivatal Szociális részlegén keresztül látja el. Verpelét Város Önkormányzata a jogosultak részére alkalmanként vagy havi rendszerességgel anyagi segítséget biztosít. Az anyagi támogatások jogosultsági feltételeit és a támogatási összegek nagyságát törvények és az önkormányzat által alkotott helyi rendeletek határozzák meg.

 

Feladatai:

1. Gyámhatósági feladatkörében:

  • Előkészíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, a hátrányos helyzet, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők esetében a halmozottan hátrányos helyzet megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket és a hozzá kapcsolódó pénzbeli ellátások utalását.
  • Gyámhatósági és egyéb hatósági ügyekben megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.
  • Továbbítja a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy felügyeleti szerv felé a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez, a hátrányos helyzethez, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzethez kapcsolódó döntés miatt jogorvoslattal érintett egyedi ügyeket.
  • Vezeti a jogszabályban előírt nyilvántartásokat.
  • Ellátja a törvényben vagy kormányrendeletben hatáskörébe utalt egyéb jegyzői gyámhatósági feladatokat.

2. Szociális feladatkörében:

  • Előkészíti a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni települési támogatások megállapításával, felülvizsgálatával, megszüntetésével kapcsolatos döntéseket.
  • A jogszabályokban előírtak alapján megkeresésre környezettanulmányt készít, illetve adatszolgáltatást teljesít.
  • Megszervezi a hátrányos helyzetű, illetve a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei gyerekétkeztetését, amennyiben azt a szülő vagy más törvényes képviselő kéri.
  • Teljesíti a jogszabályokban előírt statisztikai adatszolgáltatásokat.

Illetékesség:

A Verpelét Város közigazgatási területén lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, ott életvitelszerűen élő, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 3. §. (1)-(3) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 4. §-ában meghatározott személyekre.

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés