A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetése június 19-én, szerdán délután 13:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise délelőtt 8:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetése június 20-án, csütörtökön délután 16:00 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 15:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

 

Verpelét Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Belügyminisztérium az illegális hulladéklerakók felszámolása érdekében a „Tisztítsuk meg az Országot” című projekt felhívásra. A megítélt támogatás: bruttó 3.919.802,- Ft. A támogatás mértéke: 100 %.

Az Országos Hulladékgazdálkodási Terv adatai alapján az illegális hulladéklerakók száma meghaladja az 1000-et. Környezetünk megóvása, egészséges életmódunk megőrzése, valamint tájvédelmi és tájképvédelmi szempontból is kiemelten fontos az illegális hulladéklerakók okozta talaj-, víz-, és levegőterhelés megszűntetése, illetve tájsebek csökkentése.

A Támogató, azaz a Belügyminisztérium jelen pályázattal az önkormányzati tulajdonú ingatlanokon, közterületen fellelhető illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolásának (összegyűjtésének, elszállításának, kezelésének) és a pályázat adminisztrációjával, koordinációjával kapcsolatos projektmenedzsment jellegű feladatok ellátásának) elősegítését kívánja elérni.

Jelen pályázati forrásból a 0262 hrsz-on 120 m3 illegálisan lerakott hulladék kerül felszámolásra, ártalmatlanításra. Vélhetően a gyér forgalom, ellenben jó megközelíthetőség miatt helyeznek el itt hulladékot illegálisan, mely tartalmaz például háztartási vegyes hulladékot, építési hulladékot.

Azon túl, hogy illegálisan kerülnek a hulladékok lerakásra a környezet megóvása érdekében is határozott fellépésre van szükség ezen, helyek megszüntetésére illetve felszámolására. 

Fontosnak tartjuk lakóhelyünk környezetének állapotát védeni, sőt javítani. A beavatkozás, a hulladékmentesítés ezen állapotot a jövőre tekintve reményeink szerint teljesen, vagy legalább részben megszünteti. A helyi vagy azon emberek akik, már csak a kialakult helyzeten rontottak további illegális hulladék elhelyezésükkel el fognak gondolkodni és lehetőség szerint megpróbálnak a jövőben helyesen eljárni. Azon személyek, akik pedig nem bizonyosodtak meg a hulladékot elszállító partnerük korrekt hozzáállásáról megbízható gazdálkodó szervet fognak megbízni vagy személyesen viszik el a legközelebbi szintén megbízható, engedéllyel rendelkező átvevőhöz. 

 

Verpelét, 2020. december 11. 

 

Farkas Sándor

polgármester

 


 

Verpelét Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Belügyminisztérium települési önkormányzatok számára az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására, és 2020. december 8-án kelt támogatói okirat szerint 3.919.802 Ft támogatásban részesült. 

A támogatás felhasználása érdekében szerződést kötöttünk az Egri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-vel, akik gondoskodtak a 0262 hrsz-ú ingatlanra illegálisan elhelyezett hulladék hulladékfeldolgozóba történő elszállításáról. 

A terület megtisztítása során 120 m3 hulladék került elszállításra és kezelésre, melyben volt beton, tégla, cserép, kevert települési hulladék is. 

A hulladékmentesítés 2021. február 12-én zárult. 

 

 

Verpelét, 2021. február 22. 

Farkas Sándor

polgármester

Fotódokumentáció

 

 

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés