A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetése június 19-én, szerdán délután 13:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise délelőtt 8:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetése június 20-án, csütörtökön délután 16:00 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 15:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Pénzügyi Bizottság:

Feladatköre:

 • az önkormányzati gazdasági program, költségvetés és a végrehajtásáról szóló előzetes véleményezése, vizsgálata és ellenőrzése, 
 • a helyi adóról szóló tervezet előzetes véleményezése, a végrehajtás ellenőrzése,
 • egymillió forint feletti pénzügyi ügyletek előzetes véleményezése, a folyamatok ellenőrzése,
 • az önkormányzati vagyon és a tulajdon feletti gazdálkodás ellenőrzése, az önkormányzat teljes gazdálkodásának és intézményeinek ellenőrzése,
 • A helyi közbeszerzési pályázatok felbontása esetén a bizottság elnöke képviseletről gondoskodik.

 

Pénzügyi Bizottság tagjai:

Ferenczi Zoltán (elnök)

Tóthné Dr. Kiss – Orosz Mária (tag)

Főczény Gábor (tag)

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság

Feladatköre:

 • előkészíti az egészségügyi, szociális, gyermekjóléti intézmény létrehozásával, átszervezésével, megszüntetésével, faladatának megváltoztatásával, nevének megállapításával, vezetőjének megbízásával és megbízatásának összefüggő testületi döntést,
 • segíti a szociális és gyermekjóléti közszolgáltatások ellátását a szociális és a gyermekjóléti intézmények működésének törvényességét,
 • javaslatokat tesz a képviselő testületnek a szociális intézmények továbbfejlesztésére,
 • véleményezi a testület elé kerülő szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztéseket,
 • dönt a bizottságra átruházott szociális és egészségügyi önkormányzati hatósági ügyekben,
 • figyelemmel kíséri a helyi foglalkoztatás alakulását,
 • figyelemmel kíséri a település egészségügyi ellátásának helyzetét, különös tekintettel az ellátás színvonalára és a lakosság igényeire,
 • részt vesz a település kötelező egészségügyi feladataival kapcsolatos önkormányzati döntések előkészítésében.

 

Szociális és Egészségügyi Bizottság tagjai:

Stekkelpak Csilla (elnök)

Bányayné Dancs Zsuzsanna (tag)

Ferenczi Zoltán (tag)

 

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság 

Vagyonnyilatkozat Nyilvántartó és Ellenőrző, Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagjai:

Ferenczi Zoltán (elnök)

Tóthné Dr. Kiss – Orosz Mária (tag)

Főczény Gábor (tag)

 

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés