Dr Kertész Gábor fogorvos tájékoztatja a betegeit, hogy 2023.01.31-én kedden a délutáni rendelés elmarad, helyette 02.02-án csütörtökön délután lesz megtartva.

Óvoda bemutatkozása

Az óvoda neve: Verpeléti Gyöngyszem Óvoda. Az óvoda fenntartója: Verpelét-Feldebrő- Tarnaszentmária Óvodafenntartó Társulás. Az intézmény társulás keretén belül egy tagintézménnyel működik Feldebrőn.

Az óvodába járó kisgyermekek Verpelétről és a közeli Tarnaszentmáriáról járnak.

Az óvodába beírható maximális gyermeklétszám: 130 fő.

Az óvoda csendes, nyugodt környezetben található. 2007-ben a ROP-3.2.1. pályázat keretében az óvodai épület teljes felújítást kapott. Az óvoda feltételrendszere az európai színvonalú elvárásoknak megfelel, hiszen az épületben található nevelői szoba, tornaterem, egyéni fejlesztő szoba, orvosi szoba és egyéb kiszolgáló helyiségek. A csoport szobák világosak, jól felszereltek, a gyermekeket főként természetes anyagú bútorok veszik körül. 

Az új, korszerű épületben hat gyermek csoport működik, mindegyikében vegyes életkorú /3-7 éves/ gyermekek járnak. A vegyes életkorú csoportokban tágabb lehetőség nyílik a gyermekekkel való egyéni bánásmódra, a differenciálásra, és a szocializációs feladatok is könnyebben megvalósíthatók.

Az óvoda hat csoportjában 13 kinevezett óvodapedagógus dolgozik, ebből 1 fő függetlenített óvodavezető. Öt pedagógus szakvizsgázott, egy pedagógus gyógypedagógiai végzettséggel rendelkezik. Az óvodai nevelőmunkát 6 szakképzett dajka, 2 pedagógiai asszisztens segíti. A gyermekek egyéni fejlesztését az óvodapedagógusok mellett logopédus, fejlesztő pedagógus, gyógypedagógus és pszichológus segíti.

Az óvoda udvara és kertje gondozott, füves és szilárd burkolatú rész egyaránt rendelkezésre áll. Elrendezése ideális, gazdag játék és korszerű mozgásfejlesztő eszközökkel változatos mozgás lehetőséget biztosít a gyermekek számára.

Négy óvodai csoportban Tevékenységközpontú Pedagógiai Program, kettőben pedig Waldorf szellemű személyiségközpontú pedagógia alapján történik a gyermekek nevelése.

Az óvoda 2007 óta eredményesen működteti az Óvodai Fejlesztő Programot. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatásában, integrációjában, esélyegyenlőség megteremtésében kiemelt szerepet vállal az intézmény.

Az óvoda két jó gyakorlattal rendelkezik, melyeket az elmúlt évek során bemutattak a környező óvodák pedagógusainak is.

 

Jó gyakorlatok:

  •  „Eltérő szokások, egyenlő esélyek”, mely a hatékony együttnevelést a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes fejlesztését segíti.
  •  „Erdőn, mezőn járok”, külső világ tevékeny megismerése.

 

 

2010-ben az intézmény előminősített referencia intézmény lett.

2014. október 1-től a gyermekek immunrendszerének erősítésére, valamint a meglévő légúti betegségek kezelése céljából az óvodában só-szoba működik. A légúti megbetegedésekkel küzdő óvodásokon a betegségek gyógyításában, valamint megelőzésében sokat segíthet a természetes só pára belélegzése.

 

Az óvoda alapítványa: „Verpeléti Óvodásgyermekekért 2000” Közalapítvány.

Az alapítvány célja: az óvoda felszereltségének, a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Az alapítvány adószáma: 18582994-1-10

 

Az óvoda kollektívája együttműködve, egymást erősítve, segítve, magas szintű szakmaiságot képviselve dolgozik, hogy az óvodás gyermekek mindennapjai derűsen, vidáman, játékkal, mozgással teljenek elfogadó-támogató környezetben, ahol minden gyermek biztonságban érzi magát.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 312
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2023 Verpelét Város

Keresés