A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetése június 19-én, szerdán délután 13:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise délelőtt 8:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetése június 20-án, csütörtökön délután 16:00 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 15:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Az intézmény hivatalos elnevezése:

Verpeléti Gyöngyszem Óvoda és Gyöngyikék Bölcsőde

Az óvoda és a bölcsőde fenntartója:

Verpelét-Tarnaszentmária Óvoda és Bölcsődefenntartó Társulás

Az intézmény típusa: többcélú intézmény; óvoda-bölcsőde

Az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám: 170 fő

A bölcsődébe felvehető maximális gyermeklétszám: 24 fő

A székhely óvodában hat gyermek csoport, a telephely óvodában egy csoport biztosítja a gyermekek óvodai nevelését.

Székhely óvoda

Tárgyi feltételrendszer:

2006-2007 évben pályázati forrásból teljes felújítást kapott a székhely óvoda épülete, így megfelelő infrastrukturális és tárgyi feltételrendszerrel rendelkezik, ideális körülményt biztosítva minden helyben élő gyermek részére. A csoportszobák világosak, esztétikusak, természetes anyagokból készült bútorokkal berendezettek.

Tornaterem gazdag mozgásfejlesztőállománnyal rendelkezik. A mozgás tevékenység heti ütemezésével, a tornaterem maximálisan kihasznált, lehetőséget ad a speciális fejlesztésekre (egyéni mozgásfejlesztés, képességmérés).

Jól berendezett egyéni fejlesztő szobában logopédus, gyógypedagógus segíti a gyermekek egyéni fejlesztését.

Az orvosi szoba a gyermekek szűrővizsgálatának biztosít ideális helyet.

Az intézmény konyhája melegítőkonyhaként funkcionál, a gyermekek háromszori étkeztetését a központi konyha biztosítja.

Eszközellátottság

Pedagógiai program sikeres megvalósításához az óvoda eszközellátottsága megfelelő, többféle változatosfejlesztő játékok biztosítják a gyermekek sokoldalú egyéni fejlesztését.

Tágas udvar jól felszerelt eszközökkel biztosítja a gyermekek mozgásához, játékához szükséges feltételeket.

Az óvoda IKT eszközök tekintetében és infrastrukturális szempontból is jól felszerelt, az informatikai eszközök rendszeres használata lehetőséget biztosít a nevelő munka tervezésében, a változatos módszerek felkutatásában, használatában.

Pedagógiai munka

Tevékenységközpontú Pedagógiai Program alapján történik a gyermekek nevelése.

Az óvoda jó gyakorlatai:

„Erdőn, mezőn járok”- a külső világ tevékeny megismerését segíti

„Eltérő szokások, egyenlő esélyek”- a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelését támogatja

Az óvodában működő tehetségműhelyek:

  • „Zene-bona” – ének, zene műhely
  • Kézműves műhely
  • Logikai műhely
  • Táncos műhely
  • Mesekuckó műhely
  • „Mocorgó”- mozgásos műhely
  • Angol műhely

Az óvoda regisztrált Tehetségpont, „Madárbarát óvoda” és „Boldog óvoda”

image1
image2

 

Telephely Óvoda

2015-ben a Belügyminisztériumtól kapott támogatással, egy telephellyel bővült az intézmény, ahol 25 gyermek nevelése biztosított vegyes csoportban. A telephelyen négy alkalmazott látja el a gyermekek nevelésével és gondozásával kapcsolatos feladatokat. A „kisóvoda” ideálisfeltételrendszerrel rendelkezik, tágas csoportszoba és külön hálóterem biztosítja a nyugodt, biztonságos életteret a gyermekeknek. A gyermekek fejlesztéséhez szükséges eszközök rendelkezésre állnak. A „kisóvodába” járó gyermekek bekapcsolódnak a székhely óvoda által szervezett programokba, tevékenységekbe. A telephely konyhája melegítőkonyhaként működik, a központi konyha biztosítja a gyermekek háromszori étkeztetését.

Az óvoda pedagógiai munkáját a településen lévő gazdák, civil szervezetek, hatékonyan támogatják.

image3
image4

 

Az óvoda alapítványa: „Verpeléti Óvodásgyermekekért 2000” Közalapítvány.

Az alapítvány célja: az óvoda felszereltségének, a nevelőmunka feltételeinek javítása, korszerűsítése.

Az alapítvány adószáma: 18582994-1-10

Telephely Bölcsőde

A Verpeléti Gyöngyikék Bölcsőde 2022. augusztus 1-től működik. Verpelét város Önkormányzat sikeres pályázata tette lehetővé a bölcsőde felépítését. A város újonnan épült bölcsődéje jól megközelíthető helyen, az általános iskola és az óvoda szomszédságában található, nem messze a település központjától. A bölcsőde a Verpeléti Gyöngyszem Óvoda telephelyeként működik. Az új, impozáns épület sok-sok ablakával, üvegajtóival, játszóudvarával kis ékszerdobozként tündököl a csendes kis utcában.

Tárgyi feltételrendszer

A bölcsődében a kisgyermeket körülvevő tárgyi környezet, az épület, a játszóudvar és egyéb helységek a jogszabályi és szakmai előírásoknak megfelelően lettek kialakítva. Az épület akadálymentes bejárattal rendelkezik. A főbejárat előterében lett kialakítva babakocsitároló, és innen nyílik egy akadálymentesített WC, mosdóval. Az előtérből az átadó közlekedőbe jutunk, ahonnan nyílnak a csoportszobák és a hozzájuk tartozó gyermekmosdók. Az épület belső terei tágasak, világosak, egységes színvilágúak. A csoportszobák világosak, barátságosak, a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelő bútorral és játékokkal vannak felszerelve. A korszerű, biztonságos, egységes világos-bükk színű bútorok, a színes játékeszközök otthonosságot és melegséget sugároznak.

image5
image6

 

Játékkészlet

A játékkészlet kapcsán biztonsági, egészségügyi, illetve pedagógiai szempontok is figyelembe lettek véve. Minden tevékenységformához rendelkeznek a bölcsődei csoportok játékkészlettel, jellemzően konstruáló, szerepjátékhoz kapcsolódó, logikai készséget fejlesztő, alkotó, illetve mozgásfejlesztő játékokkal vannak felszerelve, melyek minősége megfelelő, kiváló. A különböző korcsoportok és a nemek közti különbségnek megfelelően van a játékkészlet kialakítva.

Játszóudvar

A játszókertben biztosított a gyermekek szabad levegőn történő játéklehetősége. Területe, árnyékolása megfelelő a gyermekek szabad levegőn történő játékához. Füvesített és szilárd burkolatú részek egyaránt megtalálhatóak. A homokozást mobil eszközök biztosítják. A nyári melegben a hűsölést párakapuval oldják meg. Növényzet: fás, füves területek. Kerítés: szabvány – előírásnak megfelel, újonnan épített.

Az intézmény melegítőkonyhával rendelkezik, így az ételeket fogyasztásra kész állapotban, zárt szállítóedényben, megfelelő hőmérsékleten kapják meg.

image7
image8

 

Személyi feltételek

A bölcsődeirányítási, beszerzési, költségvetési, munkáltatói vezetői feladatait az óvodavezető/intézményvezető látja el.

Bölcsődei dolgozók létszáma: 6 fő

1 fő szakmai irányító és kisgyermeknevelő – feladata a bölcsőde szakmai vezetése

3 fő kisgyermeknevelő

2 fő bölcsődei dajka

Nevelési-gondozási munka

A bölcsődében 24 kisgyermek nevelésére, gondozására van lehetőség. 

A 0-3 éves korosztály számára nagyon fontos az állandóság, a napirend, az egymást követő mozdulatok sora. Ezek biztosítják számukra a biztonságot, állandóságot, így tudnak tájékozódni, elhelyezni időben eseményeket. A saját kisgyermeknevelő rendszer és az állandó napirend ezt teszi lehetővé az intézményben. A kisgyermeknevelők arra törekednek, hogy ezt az állandóságot, folytonosságot megteremtsék a gyermekek életében, elősegítve ezzel érzelmi, szociális és mentális fejlődésüket.

A gyermekek bölcsődei életében minden nap jelen vannak a mondókák, énekek, melyek fejlesztik ritmusérzéküket, felkeltik érdeklődésüket. A közös képeskönyv nézegetés, beszélgetés segíti a gyermekek gondolkodásának, szókincsének, beszédértésének fejlődését, sok ismeretet nyújtva. A mese a gyermek értelmi-érzelmi és erkölcsi fejlődésének  és fejlesztésének egyik legfőbb segítője. A közös mesélés élménye segíti az aktív szókincs kialakulását és a világról való ismeretek megszerzését. A bölcsődében mindennap hallgatnak mesét a kicsik délelőtt és elalvás előtt is. A kisgyermeknevelők lehetőséget teremtenek az alkotó játékra pl.: rajzolás, festés, gyurmázás, tépés, ragasztás stb., melyek a finommozgások és a kreativitás fejlesztésére szolgálnak.

Bölcsőde nevelési év programjai:

Időpont

Program

Október

Szülői értekezlet

November

Márton nap - Játszóház

December

Szülőcsoportos megbeszélés

Mikulás

Karácsony

Február

Farsang

Szülői értekezlet

Március

Szülőcsoportos megbeszélés

Április

Bölcsődekóstolgató - Játszóház

Bölcsődei beiratkozás

Húsvéti készülődés – Játszóház

Gondozók napja – gondozás nélküli munkanap (április 21.)

Föld Napja

Május

Anyák napja

Június

Bölcsődei búcsú

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés