A gyászoló család hálás szívvel mond köszönetet mind azoknak akik Petrény Béláné született: Nagy Gabriella búcsúztatásán részt vettek, a család fájdalmában osztoztak. |Dr Bauer Kálmán értesíti a betegeket, hogy minden pénteken 11 óráig lesz rendelés, 11 órától oltás veszi kezdetét. A maszk használata továbbra is kötelező! |Verpelét Város Önkormányzata értesíti a közép- és felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali tagozatos tanulóit, hogy az iskolakezdési támogatás kifizetése megkezdődött. Az önkormányzat házipénztárában eredeti iskolalátogatási igazolás ellenében kerül kifizetésre ügyfélfogadási napokon.

Verpeléten 2006 végén összesen 1636 lakás tartottak nyilván. A lakások száma lassú, de folyamatos emelkedést mutat, amely dinamikájában valamivel meghaladja a népességnövekedés ütemét. Ennek következtében Az egy lakásra jutó lakók száma évről évre csökken, a lakásellátottság pedig nő. Hasonló minőségi fejlődésnek lehetünk tanúi a lakások komfortfokozatának tekintetében. 1990 és 2006 között az összkomfortos lakások aránya csaknem megduplázódott, de talán ennél is nagyobb jelentőségű előrelépés, hogy 2006-ban már senki nem kényszerült szükséglakáskén kategorizálható ingatlanban élni Verpeléten.

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001. Tárgyévhez közeli adat: használatbavételi engedély alapján számítva.

A jelenlegi ingatlanállomány "korstruktúrája" kiegyensúlyozott: az építések évének adatai alapján a lakások mintegy 20%-a származik 1945 előttről. 1945 és 1990 között meglehetősen egyenletes ütemben zajlott a lakásépítés, kivételt ez alól csak az 1960-as évek jelentettek, amikor a többi évtizedhez képest kétszer annyi lakás épült, ekkor készültek el ugyanis azok a többlakásos tömbházak, amelyek ma Verpelét legvárosiasabb lakóövezetét adják. 1990 után összesen közel 200 lakóingatlan készült el, vagyis a település lakásállományának megújulása folyamatos. A lakóházak döntő többsége természetesen egy lakásos, de található Verpeléten kilenc olyan lakóház, amely 4-10, és négy olyan, amely 11-nél több lakásnak ad helyet.     

Forrás: KSH, Népszámlálás, 1990, 2001. Tárgyévhez közeli  adat: használatbavételi  engedély alapján számítva.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 312
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2021 Verpelét Város

Keresés