Verpelét Város Önkormányzata értesíti a lakosságot és az érdeklődőket, hogy a piac 2021. október 15-től – a Szabadság tér felújítás befejezéséig – a verpeléti „Vásártér”-en kerül megrendezésre. |Eladó szekrénysor, ülőgarnitúrák, szőnyegek, kerti kapa, fűnyíró Rákóczi út 12. szám alatt lehet érdeklődni |Dr Bauer Kálmán értesíti a betegeket, hogy minden pénteken 11 óráig lesz rendelés, 11 órától oltás veszi kezdetét. A maszk használata továbbra is kötelező! |Verpelét Város Önkormányzata értesíti a közép- és felsőoktatási intézmény teljes idejű nappali tagozatos tanulóit, hogy az iskolakezdési támogatás kifizetése megkezdődött. Az önkormányzat házipénztárában eredeti iskolalátogatási igazolás ellenében kerül kifizetésre ügyfélfogadási napokon.

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselőtestülete megalkotta a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendeletét, mely a törvényi előírásoknak megfelelően biztosítja a jogosultak részére az alábbi támogatási formákat:

 1. Pénzbeli települési támogatás formái:
 • Rendkívüli települési támogatás,
 • Az elemi kár elhárításához nyújtott települési támogatás,
 • Települési temetési támogatás,
 • Települési iskoláztatási támogatás,
 • Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj.
 1. Természetben nyújtott támogatás formái:
 • Települési gyógyszertámogatás,
 • Települési lakásfenntartási támogatás,
 • Köztemetés.

Valamennyi települési támogatási kérelmet a rendeletben meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani, és mellékelni kell a kérelem benyújtását megelőző havi jövedelemigazolást, illetve a rendeletben meghatározott egyéb iratokat, igazolásokat.

Jogszabályi háttér:

 • Verpelét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításáról, kifizetésének, folyósításának rendjéről, valamint felhasználásának ellenőrzéséről
 • Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
 • A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
 • A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet

Letölthető dokumentumok:

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 312
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2021 Verpelét Város

Keresés