A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetése június 19-én, szerdán délután 13:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise délelőtt 8:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetése június 20-án, csütörtökön délután 16:00 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 15:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Gyermekjóléti szolgálat:

  • A gyermekjóléti szolgálat, összehangoltan dolgozik a településen található egészségügyi és nevelési-oktatási intézményekkel. Szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Tevékenysége körében:
  • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét;
  • Meghallgatja a gyermek panaszát, és annak orvoslása érdekében megteszi a szükséges lépéseket;
  • Elkészíti a védelembe vett gyermek gondozási-nevelési tervét;
  • Szervezi a helyettes szülői hálózatot;
  • Segíti a nevelési-oktatási intézmény gyermekvédelmi feladatának ellátását;
  • Felkérésre környezettanulmányt készít;
  • Kezdeményezi a települési önkormányzatnál új ellátások bevezetését;

 

A gyermekjóléti szolgálat szakemberei nagy hatékonysággal végzik munkájukat, szerencsére ritkán fordul elő a településen, hogy a gyermeket ki kell emelni a családból.

 

Családsegítés:

A családsegítés leginkább az aktív korú lakosság által igénybe vett ellátási forma. A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott tanácsadás. A családgondozó a családok segítése érdekében krízisészlelő jelzőrendszert működtet, a jelzés alapján feltérképezi az ellátási területen élő, szociális és mentálhigiénés problémákkal küzdő családok, személyek körét, és személyesen felkeresve tájékoztatja őket a családsegítés céljáról és tartalmáról.

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés