A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Horváth Gyuláné született: Farkas Margit temetése június 19-én, szerdán délután 13:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise délelőtt 8:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Csór Miklósné született: Csank Magdolna temetése június 20-án, csütörtökön délután 16:00 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 15:00 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |dr Kertész Gábor fogorvos értesíti a lakosságot, hogy június 19. szerdai rendelés június 21-én pénteken 8-tól 9.30-ig lesz megtartva. |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

2017.04.01-től Aldebrő, Domoszló, Feldebrő, Kál, Kápolna, Kisnána, Kompolt, Nagyút, Tarnaszentmária, Tófalu, Verpelét, Vécs települések tekintetében egy egységes ideáltipikus prehospitális sürgősségi ügyeleti ellátórendszer kezdi meg működését. Ez mindenki számára megfelelően elérhető egy belépési kaput biztosít a sürgős ellátási igénnyel bíró betegek számára. Ebben a kiválóan megszervezett mentési rendszerben a betegek a hirtelen jelentkező panaszok, riasztó tünetek kezdetét követően késedelem nélkül a mentőszolgálatot értesítik problémáikról a közismert

ügyeleti (36/314-104) illetve 104-es hívószámon.

A kellően képzett mentésirányító protokollok alapján dönt a problémákra adandó válaszok sorrendjéről, szakmai szintjéről. A rendelkezésre álló információk alapján a beteg feltalálási helyéhez legközelebbi és a legfelkészültebb egységet (kivonuló ügyeleti szolgálat, kiemelt mentőegység, esetkocsi, rohamkocsi) küldi a beteg segítségére. Amennyiben a bejelentéskor egészségügyi tanácsadásra van szüksége az irányítás ebben is a segélyhívó rendelkezésére áll. A bejelentőnek, amennyiben panaszai megengedik, az irányítás felajánlja az ügyeleti ambulancia felkeresését.

Az ügyeleti körzethatárokon belül Felnőtt Háziorvosi Ügyeleti Ambulancia és külön Gyermek Háziorvosi Ügyeleti Ambulancia működik az Eger (3300), Szálloda u. 2. szám alatti címen. A Gyermekorvosi Ügyeleten 1 szakorvos, a Felnőtt Orvosi Ügyeleten egy ambuláns és egy kijáró orvos /szakorvos teljesít szolgálatot az ügyeleti idő teljes időtartamában.

A sürgősségi ellátás láncszemei/teendői:

Beteg: fel kell ismernie az életveszélyes állapotot, döntését meghozva értesítenie kell az egységes számon elérhető sürgősségi rendszert és a kérdésekre pontos válaszokat kell adnia. Elsősegélyt kell nyújtania illetve az orvos megérkezéséig, a mentésirányító tanácsai alapján kell eljárnia.

Mentésirányító: a beteg vagy a hozzátartozó bejelentését a sürgősségi telefonszámon fogadja. Tanácsot adhat a kiérkezésig elvégezendő beavatkozásokról, helyszínre irányíthatja a legmegfelelőbb, a helyszínt leghamarabb elérő sürgősségi egységet.

Sürgősségi egységek:

KÖZPONTI  ÜGYELETI AMBULANCIA-szakorvos/orvos szükséges életmentő eszközökkel

ORVOSI ÜGYELETI KOCSI- szakorvos/orvos szükséges életmentő eszközökkel

KIEMELT MENTŐEGYSÉG- mentő szakápoló

ESETKOCSI- mentőorvos/mentőtiszt

ROHAMKOCSI (ROKO)- speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus)

MENTŐORVOSI KOCSI (MOK)- speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus)

MENTŐHELIKOPTER: speciális sürgősségi szakorvossal (oxyologus)

 

Egészségügyi Törvény a betegjogok között határozza meg a sürgősségi betegellátáshoz való jogot, amely szerint minden betegnek joga van sürgős szükség esetén az életmentő, súlyos vagy maradandó egészségkárosodás megelőzését biztosító ellátáshoz, fájdalmának csillapításához, szenvedésének csökkentéséhez, az egészségi állapota által indokolt megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és egyenlő bánásmód követelményének megfelelő egészségügyi ellátáshoz. Ugyanakkor ugyanezen törvény 27.§(1) meghatározza, hogy a betegek és hozzátartozóik jogai gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani más betegek jogait, azaz a betegek nem vehetik igénybe indokolatlanul – tehát nem sürgős szükség esetén – az ellátórendszert, mert ezzel más betegek egészségét, életét veszélyeztetik.

A háziorvosi ügyelet fő feladata:

Azok az egészségben bekövetkező változások, amelyek a sürgős szükség körébe, nem tartoznak bele (pl. torokfájás, köhögés, krónikus vagy régi panaszok esetében) nem tartozik az ügyeleti feladatok közé. Az orvos az ügyelet ambulanciáján és indokolt esetben a helyszínen a rendelkezésre álló eszközökkel látja el a beteget, vagy ha úgy ítéli meg, beutalja a területileg illetékes kórház megfelelő osztályára. A fekvőbetegekhez történő kihívás részben a hozzátartozó által személyesen, részben telefonhívás útján kerülhet bejelentésre. Általában azokat a betegeket képes saját hatáskörében véglegesen ellátni, amelyek néhány órán belüli, de nem azonnali ellátást igényelnek (a kihívások torlódása esetén akár órák is eltelhetnek, mire egy adott vizsgálatra sor kerül). Azonnali ellátási igény esetén elsősorban a mentőszolgálat, illetve a Sürgősségi Betegellátó Osztály az illetékes.

A háziorvosi ügyelet kompetenciájába nem tartozó esetek:

Az orvosi ügyelet nem a háziorvosi szolgálat ügyeleti meghosszabbítása. Igazolás kiadására, táppénzbe vételre, beutaló, vizsgálatkérő lap kiadására az ügyeletes orvos nem jogosult. A rendszeresen szedett gyógyszereket is csak abban az esetben írhat fel, ha a beteg annak szedését friss ambuláns lappal, zárójelentéssel igazolja, vagy életmentő gyógyszer felírása szükséges. A mennyiben sürgős szükség nem áll fenn, úgy az ügyeletes orvos a beteget a háziorvosához irányítja. Az ügyeletet nem szállít beteget. Röntgengép nem áll rendelkezésükre, a sérülések, törések vizsgálata minden esetben ügyeletes baleseti kórházi ambulancián történik, ezen ambulanciákra beutaló nem szükséges. Olyan esetek sem tartoznak az orvosi ügyeletre, amikor a beteg vagy telefonáló a házhoz híváshoz kényelmi szempontok miatt ragaszkodik.

A háziorvos felkeresése szükséges:

Új keletű, de nem életet veszélyeztető, valamint korábban kezdődött tünetek. Hatáskörébe tartozik a teljes körű kivizsgálás, szakambulanciákra való beutalás, idült betegségeknél kórházi elhelyezés. Itt írják fel rendszeresen szedett gyógyszereinket is, véleményt adnak műtéti- és munkaalkalmasságra, jogosítványhoz. Háziorvosi feladat a táppénzbe vétel is.A többszintű, többszereplős sürgősségi ellátás összehangolt működése feltételezi a benne résztvevők kölcsönös együttműködését, de legalább ennyire fontos a lakosság megfelelő tájékoztatottsága, segítő hozzáállása. Az a cél, hogy minden beteg az állapotának megfelelő legoptimálisabb helyen és időben részesüljön sürgősségi ellátásban. Ehhez szükség van arra, hogy mindenki csak indokolt esetben vegye igénybe a sürgősségi ellátást, és ha igénybe veszi, lehetőség szerint az állapotának megfelelő ellátási formát próbálja választani. Fontos, hogy a sürgősségi ellátásra szoruló személy vagy hozzátartozója a lehető legpontosabban informálja az egészségügyi személyzetet az aktuális panaszokról, tünetekről és a lényegesebb kórelőzményi adatokról.

Kérjük a lakosság türelmét és megértését, a hatékonyabb ellátás érdekében az ügyelet igénybevételének megfontolását, szükség esetén alternatív megoldás választását.

Eger,2017.03.22.

Polgármesteri köszöntő

polg

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés