A Verpeléti Közös Önkormányzati Hivatalban (Polgármesteri Hivatal) 2020. március 16. napjától személyes ügyintézésre nincs lehetőség, csak rendkívüli helyzetben. Minden esetben telefonon, e-mailen történhet az ügyintézés. Elérhetőségeket az "Ügyintézés, ügyfélfogadás" menüpont alatt találhatóak.

Elérhetőség: +36 36 559 306

Letölthető nyomtatványok a lap alján elérhetők

Feladatai :

A települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló rendelet rendelkezései szerint ellátja az államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeket: rendkívüli települési támogatás, települési temetési támogatás, települési iskoláztatási támogatás, elemi kár, vis maior, települési gyógyszertámogatás, települési lakásfenntartási támogatás, köztemetést. Dönt a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságáról, az óvodáztatási támogatásról.  

Illetékesség:

A szociális és gyermekvédelmi ellátások tekintetében

- a Verpelét Város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel rendelkező személyek,

- több bejelentett lakcímmel rendelkező személyek esetében a város közigazgatási területén életvitelszerűen élő lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek,

- a városban élő hajléktalan személyek,esetében áll fenn.

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 312
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Vancsó Zoltán r. zls. (20) 776 8085
Bóka László r. ftörm. (20) 534 1343

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2021 Verpelét Város

Keresés