A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Koncsik Aranka temetése március 5-én, kedden délután 13:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból. |A gyászoló család értesíti a rokonokat, ismerősöket és a város lakosságát, hogy Veres Istvánné született: Szigetközi Julianna temetése március 5-én, kedden délután 12:30 órakor lesz a Verpeléti temetői ravatalozóból, a gyászmise előtte 11:30 órakor lesz a Verpeléti Római Katolikus Templomban |AZ EGÉSZ EGÉSZSÉGHÁZ TERÜLETÉN KÖTELEZŐ A MASZK HASZNÁLATA! A FELNŐTT HÁZIORVOSI, FOGORVOSI ÉS A GYERMEKORVOSI RENDELŐBEN IS!

Bursa Hungarica

Bursa Hungarica

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

 

Verpelét Város Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti kizárólag a települési önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű, nappali tagozatos képzés keretében tanulmányokat folytató felsőoktatási hallgatókat, hogy Önkormányzatunk ismételten csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához.

 

Kik pályázhatnak:

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat, valamint a 2017/2018. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek, és a 2018/2019. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni. 

 

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2017 szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is.

 

Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

 

- a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója

- doktori (PhD) képzésben vesz részt 

- kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban és/vagy vendéghallgatói képzésben vesz részt.

 

A pályázati űrlapot minden évben újra ki kell tölteni.

Az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: 2017. november 7.

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak az EPER-Bursa rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, ők a meglévő felhasználónév és jelszó birtokában léphetnek be a rendszerbe. 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani, ügyfélfogadási időben.

Pályázathoz csatolni kell:

• A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2017/2018. tanév első félévéről.

• a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről igazolás

• szociális rászorultság igazolására fontosnak tartott körülmények

 

 

Polgármesteri köszöntő

Tisztelt Látogató! Kedves Érdeklődő!

“Szeretettel köszöntöm Verpelét város honlapján, a bor és nóta falujában!”

Köszönöm, hogy érdeklődik városunk iránt, köszönöm, hogy megtisztel figyelmével. Jó szívvel ajánlom Internetes oldalainkat, amelyeken igyekeztünk bemutatni minden olyan információt, lehetőséget, látnivalót, amelyet fontosnak véltünk tudatni a világgal, benne Önnel is.

Bővebben

Kapcsolat

Polgármesteri Hivatal

3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73.

 

Ügyfélfogadás

Hétfő Nincs ügyfélfogadás
Kedd 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Szerda Nincs ügyfélfogadás
Csütörtök 7.30-12.00 és 12.30-16.00
Péntek 7.30-13.30

 

Telefonszámok

Titkárság +36 36 559 300
Polgármester +36 36 559 302
Jegyző +36 36 559 301
Gyermekjóléti
szolgálat
+36 36 559 304
Alapellátási Központ
(idősek otthona)
+36 36 359 129

 

Közérdekű telefonszámok

Mentők 104
Tűzoltók 105
Rendőrség 107

 

Polgári Védelem – Körzeti megbízottak

Linkecs Patrik (70) 974 4020
Szabó Péter (70) 632 2973

 

AGRIA Ügyelet

tel: 06-36-314-104

Keresés

©2024 Verpelét Város

Keresés